SU Library

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักวิจัยศิลป์ พีระศรี ร่วมกันจัดโครงการบริการวิชาการเล่าเรื่องหนังสือ : กว่าจะเป็นหนังสืออ.ศิลป์กับลูกศิษย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 12 ตุล...

1 like0 commentsLINE VOOM