NimExpress

💡💡 ข้อแนะนำก่อนรับพัสดุปลายทางจาก Nim Express 1. ตรวจสอบ ให้มั่นใจว่าเป็นพัสดุของท่านหรือคนในครอบครัว 2. ปฏิเสธการรับได้ทันที หากไม่ใช่พัสดุของท่านหรือคนในครอบครัว 3.ไม่โอนเงินก่...

0 likes0 commentsLINE VOOM