bioQ

หลายท่านคงสงสัย ว่าสารเคมีที่ใช้อยู่ก็ดีอยู่แล้ว ทำไมถึงต้องเปลี่ยนมาใช้สูตรชีวภาพ คำถามเหล่านี้ จะหมดไป เพราะเราจะจับมือกันเคียงข้างทุกโรงงานสู่ภาคอุตสาหกรรมสีเขียว . .......อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจ สูต...

0 likes0 commentsLINE VOOM