สัญญาเช่าเครื่องพิมพ์ Fujitsu DL3850 เฉลี่ยเดือนล่ะ 500 บาท สัญญา 1 ปี พร้อมบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ฟรี