ผู้ผลิตสินค้า ประเภท เทปกาว ฉลากสินค้า เมลามีน ตลอดจนบริการ Digital Printing รายใหญ่ในประเทศไทยโดยเรามุ่งเน้นผลิตสินค้าและบริการที่ดีที่สุดเพื่อมอบสินค้าที่มีคุณภาพและคุ้มค่าสูงสุดให้กับลูกค้า