TPSO 2 (สสว.2ชลบุรี)

Friends 671
  • "สังคมดี คนมีคุณภาพ"
  • จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น
  • http://tpso-2.m-society.go.th
  • 20150 Chon Buri สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 (ชลบุรี) 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี

คลินิก Line OAmore

ขอประชาสัมพันธ์ เปิดคลีนิกให้คำปรึกษา การจัดทำบัญชีทางการ Line OA ให้แก่หน่วยงาน พม. ทั่วประเทศ (เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐ) สัปดาห์ละ 2 วัน พุธ-ศุกร์ โดยมีแอดมินช่วยให้คำปรึกษาการจัดทำบัญชีทางการฯ ประกอบด้วย
1) วิธีการสร้าง Line OA ให้น่าสนใจ
2) การพัฒนาระบบ Line OA
3) การเชื่อมโยง Line OA กับระบบข้อมูลอื่น
4) การบริหารจัดการ Chat อย่างมีประสิทธิภาพ
5) การตั้งคีย์เวิร์ดเพื่อง่ายต่อผู้ใช้บริการในการสืบค้นข้อมูล
6) การบริหารจัดการข้อความประชาสัมพันธ์ให้คุ้มค่า
7) การประเมินความพึงพอใจให้บรรลุเป้าหมาย
ผ่านช่องทางการให้คำปรึกษา - ไลน์โอเอ สสว.2 พิมพ์ @091yufdy หรือสแกน QR-code หรือติดต่อโทรศัพท์ 038-241-821

Mixed media feedmore

ศูนย์ข้อมูลทางสังคม

profileImg
TPSO 2 (สสว.2ชลบุรี)
"สังคมดี คนมีคุณภาพ"