FIC IFRPD

🎉 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 🔹 โครงการ : การพัฒนานวัตกรรมอาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุเพื่อนำ...

0 likes0 commentsLINE VOOM