FIC IFRPD

✍️ บทความวิชาการ "แนวทางการบริโภคอาหารสำหรับผู้ที่มีภาวะลองโควิด" 🧑‍🔬 โดย คุณณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน นักวิจัย ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 😷 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช...

0 likes0 commentsLINE VOOM