DEKMUT

สวัสดีปีใหม่ 66 ถึงนักศึกษา “มหานคร” ทุกคน เริ่มต้น ศักราชใหม่แล้ว ผมหวังว่านักศึกษาศิษย์มหานครของผมทุกคนจะเห็นเป้าหมายความสำเร็จของชีวิตชัดเจนขึ้น ซึ่งแน่นอน สิ่งนี้ต้องแลกมาด้วยความลำบาก แต่ถ้าคุ...

2 likes0 commentsLINE VOOM