Basket Me Please

REview จากผู้ใช้จริง "เป็นผู้ชาย ใครบอกว่าไม่ต้องดูแลผิว เพราะมลพิษทุกวันนี้ ไม่เข้าใครออกใคร ใครไม่ใส่ใจ เราควรต้องใส่ใจตัวเอง ใช้ธารทำความสะอาดผิว หน้าใส ไร้มลพิษตกค้าง ได้ใจไปเต็มๆ" ==========...

1 like0 commentsLINE VOOM