Salvator Tech

🎊 Salvator Tech : Happy 2nd Anniversary 🎊 งานนี้มีเฮ Salvator Tech ครบรอบ 2 ปี การก่อตั้งในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 นำโดย 2 ผู้บริหารคนสำคัญ ผู้จุดประกายให้มีวันนี้ 🎁 คุณลิม วี แชง - Mr. Lim Wee...

0 likes0 commentsLINE VOOM