Salvator Tech

💚 temi ไม่ได้เป็นแค่หุ่นยนต์ธรรมดา เพราะ temi ช่วยเสริมพัฒนาการในเด็ก ให้ดีขึ้นได้ ! 🤖 ช่วยฝึกภาษาต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยีโต้ตอบ รองรับคำสั่งเสียง 🤖 เป็นสื่อในการเรียนการสอนทางไกล เชื่อมครูกับ...

0 likes0 commentsLINE VOOM