Salvator Tech

🏥ธุรกิจโรงพยาบาล และ ศูนย์ดูแลสุขภาพยุคใหม่ (Wellness) เติบโตต่อเนื่อง ด้วยการปฏิวัติเทคโนโลยีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การใช้ หุ่นยนต์ ในโรงพยาบาลกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกม ที่ทำให้การรักษาผู้ป่วยสะดวกรว...

0 likes0 commentsLINE VOOM