ธาราญา

🔸มีดโกน 🔸 ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับพระสงฆ์ โดยเฉพาะผู้ที่จะบวชพระ ต้องปลงผม โกนหนวด ให้เรียบร้อย สำรวม ก่อนที่จะบรรพชาอุปสมบท - 📍 มีดโกน เป็นหนึ่งในบริขารเครื่องใช้ที่สำคัญ สำหรับพระสงฆ์ - 🔸 ช...

2 likes0 commentsLINE VOOM