DGA Thailand

DGA 💁‍♂️ เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมส่งผลงานในโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2566 👨‍💻 เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอผลงานด้านดิจิทัลในการให้บริการประชาชน ยกร...

0 likes0 commentsLINE VOOM