DGA Thailand

ประกาศแจ้งเตือน⚠ มีผู้แอบอ้างชื่อและปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ DGA . DGA 📢 ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้มีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ DGA โดยใช้รูป และ Facebook ปลอมแอบอ้างว่าเป็น เพจ และ เจ้าหน้าที่ จาก สำนัก...

2 likes0 commentsLINE VOOM