DGA Thailand

DGA ขอเชิญรับฟัง 💁‍♂️ 'งานประชุมชี้แจงขั้นตอนและเกณฑ์ตัวชี้วัดรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล และรางวัลสมทบรัฐบาลดิจิทัล เพื่อจัดเตรียมผลงานนวัตกรรมดิจิทัล' ได้ตรงกับเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด ในวันที่ 24 สิงหาค...

0 likes0 commentsLINE VOOM