DGA Thailand

DGA เริ่ดมาก!! ✨ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 จำนวน 2 รางวัล . 🏆รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับก้าวหน้า (PMQA 4.0) 🏆รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น : ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ . 🔺รางวั...

1 like0 commentsLINE VOOM