DGA Thailand

DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 🎉 ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ 🏆 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้ารับรางวัลจาก นายวิษณุ เครืองาม ประธานในพิธ...

0 likes0 commentsLINE VOOM