DGA Thailand

เนื่องใน 🙏 วันวิสาขบูชา 3 มิถุนายน 2566 คือวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 15 ...

0 likes0 commentsLINE VOOM