MOTS.Official

ปีนี้ประเทศไทยกำหนดแนวคิดหลัก คือ ‘เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล’ โดยมีประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยจะขับเคลื่อน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. อำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน มุ่งหารือเรื่องเ...

0 likes0 commentsLINE VOOM