HIGHSKILL

วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก #ผู้ว่าราชการ คนล่าสุดของกรุงเทพมหานครอย่างคุณ #ชัชชาติ สิทธิพัทธุ์ ซึ่งมาพร้อมกับ 214 นโยบายเพื่อพัฒนา #กรุงเทพ ในมิติต่างๆ วันนี้ Highskill จะพามาสำรวจ นโยบายเรียนดี ท...

0 likes0 commentsLINE VOOM