PPTV Online

ใต้เขื่อนเจ้าพระยา จุดนี้ ต้องจับตามอง ถ้าน้ำเหนือมีปริมาณมาก และ ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา อาจทำให้ ภาคกลางตอนล่าง ได้รับผลกระทบ ซึ่งตอนนี้แม้ว่า พายุโนรูจะยังมาไม่ถึง แต่ เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระ...

12 likes0 commentsLINE VOOM