Vansales

ระบบบริหารการขายของคุณ พบปัญหาเหล่านี้หรือไม่? ❌ พนักงานขายออกนอกเส้นทาง (Route plan) ❌ พนักงานขายเดินทางไม่ครบตามสายวิ่งที่จัด (Route plan) ❌ ไม่ทราบว่าพนักงานขายไม่แวะเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัม...

0 likes0 commentsLINE VOOM