Phyathai Hospital

การดื่มน้ำโดยใช้หลอดหรือแก้วเดียวกัน ย่อมเสี่ยงต่อการรับเชื้อที่สามารถติดต่อทางน้ำลายได้ โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงการใช้หลอดหรือแก้วน้ำร่วมกัน รวมไปถึงช้อนส้อมและตะเกียบ ห...

2 likes0 commentsLINE VOOM