Phyathai Hospital

การ #นอนน้อย ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร? เพราะการนอนเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะได้ฟื้นฟูัตัวเองในทุกๆ ด้าน เราจึงควรนอนให้ได้อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง/วัน และต้องเป็นการหลับลึกแบบมีุคุณภาพ การนอนที่ไม่เพีย...

1 like0 commentsLINE VOOM