Phyathai Hospital

ช่วงนี้ฝนตกบ่อย เราจึงจะต้องระวังทั้งโรคไข้หวัดและโรคไข้เลือดออกที่มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ การรู้เท่าทันด้วยการสังเกตอาการและรีบพบแพทย์ จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ แล้วอาการแ...

0 likes0 commentsLINE VOOM