World food delivery

📢แนะนำความอร่อยใหม่จ้า😍 ขอเสนอ New Zealand wagyu Mb.4-5 🎉จาก Southern Stations Wagyu นำเข้าเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทย🤭 ✔️Striploin จาก 2,490 เหลือ 2,199 บาท/กก. ✔️Ribeye จาก 2,590 เหลือ 2,199 บาท/...

0 likes0 commentsLINE VOOM