เงินทันเด้อ

แจ้งข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ แอปเงินทันเด้อจะมีการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวในวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. 63 ระหว่างเวลา 6:00 - 9:00 น. โดยในช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าจะไม่สามารถยื่นขอสินเชื่อได...

38 likes15 commentsLINE VOOM