MoneyThunder

🔍 มันนี่ทันเดอร์ขอตอบ . ถาม: จ่ายมากกว่าขั้นต่ำได้มั้ย จ่ายโปะได้หรือเปล่า ตอบ: จ่ายโปะกับมันนี่ทันเดอร์ได้ ไม่มีขึ้นต่ำ ยิ่งโปะยิ่งช่วยลดภาระดอกเบี้ย เพราะลดทั้งต้นทั้งดอก ใช้ถึงวันไหนคิดดอกถึงวัน...

15 likes8 commentsLINE VOOM