MAP

🎉🎉🎉 เปิดแล้วสำหรับน้องๆ นิสิต นักศึกษา และ ผู้ประกอบการในเครือข่ายของ FoodInnopolis ที่มุ่งมั่นในการต่อยอดผลงานนวัตกรรมอาหาร เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) ร่วมกับ TED FUND เปิดรับสมัครทุน...

0 likes0 commentsLINE VOOM