uptoyou_upcycling

เลือกปล่อยให้ไร้ประโยชน์ หรือ จะสร้างคุณค่าใหม่ รู้หรือไม่ว่า...เสื้อยืดตัวนี้ ผลิตจากขวดพลาสติกใช้แล้ว 8 ใบ ด้วยเส้นใยจากกระบวนการผลิตที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โลกจะรอด...อยู่ที่คุณจะเลือก...

0 likes0 commentsLINE VOOM