Architect Expo

บ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี มรดกสถาปัตยกรรมอิทธิพลตะวันตก อายุร้อยยี่สิบเอ็ดปี สู่พื้นที่สาธารณะและศูนย์การเรียนรู้ของเมือง ร่วมค้นหาความหมายของมรดกสถาปัตยกรรมกับเราในหนังสั้น มรดก’64 ในนิทรรศการอา...

0 likes0 commentsLINE VOOM