HISOPARTY OFFICIAL

𝐇𝐢𝐒𝐨𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲 • #FASHIONUPDATE 》𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄 𝐝𝐞𝐬 𝐆𝐀𝐑Ç𝐎𝐍𝐒 𝐒𝐇𝐈𝐑𝐓 จับมือกับ มูลนิธิแอนดี้ วอร์ฮอล (Andy Warhol Foundation) สร้างสรรค์เสื้อผ้า 42 ลุค ให้กลายเป็นแคนวาสแสดงผลงานของศิลปิน...

0 likes0 commentsLINE VOOM