BAAC Family

🎬 ธ.ก.ส. เดอะซีรีส์ เสนอตอน “รู้จักสินเชื่อแทนคุณ” เกษตรกรคนไหนกำลังอยากปิดหนี้ห้ามพลาด! . 🙏 สินเชื่อแทนคุณจาก ธ.ก.ส. สินเชื่อช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกร ลูกหลานเกษตรกรที่ทำเกษตรต่อจากครอบครัว สามาร...

112 likes0 commentsLINE VOOM