BAAC Family

📱 ในยุคสังคมสมาร์ทโฟน ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับเกษตรกรที่คิดจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แบรนด์สินค้าเกษตรของตัวเอง ✅ อย่างการนำ QR Code มาช่วยขยายช่องทางการสื่อสารแบรนด์ พร้อมขายได้ง่ายขึ้น จากฐานลูกค้าเ...

121 likes0 commentsLINE VOOM