BAAC Family

📣 กลับมาอีกครั้ง!! งานแฟร์ที่รวมสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึง สินค้าคุณภาพ A-Product ส่งตรงจากชุมชน ให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงกับตลาดนัดของดีวิถีชุมชนลูกค้า ธ.ก.ส. ใน Theme "ธ.ก.ส. รักษ์โลก" ...

66 likes0 commentsLINE VOOM