ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

กรุงไทยช่วยข้าราชการกลุ่มเปราะบาง ปล่อยสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการ ยั่งยืน จริงหรือ? ตามที่มีการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกรุงไทยช่วยข้าราชการกลุ่มเปราะบาง ปล่อยสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการ ยั่งย...

27 likes0 commentsLINE VOOM