โรงเรียนบ้านป่าจี้

Friends 67
  • ติดต่อ,ติดตามข่าวสาร
  • Sun Closed
  • หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • https://bpj.ac.th
  • 51110 Lamphun โรงเรียนบ้านป่าจี้ 270 ม.3 บ้านป่าจี้ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้

Mixed media feedmore

profileImg
โรงเรียนบ้านป่าจี้
ติดต่อ,ติดตามข่าวสาร