TPA Calibration

ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สายงานบริการ 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโปรแกรม ฯ ตามแผนการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 แล้ววั...

0 likes0 commentsLINE VOOM