TPA Calibration

ส.ส.ท. เปิดรับสมัครประเมินสมรรถนะบุคคลฯ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 67 สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา - อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามวล ระดับ 3 - อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาปร...

0 likes0 commentsLINE VOOM